Baunegård

Kontakt

Telefon og mail til alle afdelinger og medarbejdere (link)

 

Kontor 29354575

 

Døgngruppe 1 26750566

 

Døgngruppe 2 26320566

 

Skolens kontor 28694521

Baunegård

Baunegård er et dag- og døgntilbud til børn med vanskeligheder inden for det autistiske område.

Som en del af Københavns kommune har Baunegård kommunens værdigrundlag, som bl. a. vedrører ligeværdighed, respekt og tillid til brugere samt udvikle og bevare en effektiv, sund og attraktiv arbejdsplads.

På Baunegård ses det enkelte barn som en hel person - ikke kun som en diagnose - der har muligheder og potentialer for udvikling.

Formålet med et ophold på Baunegård er, at barnet udvikler selvstændighed, og får et realistisk og konstruktivt forhold til sig selv og andre.

Baunegård Grupperne & Baunegård Skole

For børn med vanskeligheder inden for det autistiske område

(infantil autisme, Aspergers syndrom m.m.)